Přejít k obsahu


Nancy Fraserová a Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání?

Citace:
STRNADOVÁ, L. Nancy Fraserová a Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? . Politologický časopis, 2005, roč. 12, s. 349-353. ISSN: 1211-3247
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nancy Fraser and Axel Honneth: Redistribution or Recognition?
Rok vydání: 2005
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Recenze analyzuje dílo Nancy Fraser a Axela Honnetha a jejich odlišné koncepce spravedlnosti vzhledem ke skupinové identitě. Hodnotí koncept duální perspektivy, z níž Fraserová pohlíží na statusovou a kulturní identitu, i Honnetův koncept uznání založený na kulturní identitě.
Abstrakt EN: The review analyses the volume by Nancy Fraser and Axel Honneth and their different theories of justice with regard to group identity. Its an evaluation of both the perspective dualism, applied by Fraser in the case of status and cultural identity, and Honneth's conception of recognition based on cultural identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička