Přejít k obsahu


Pojem občanské společnosti a veřejné sféry ve vztahu k inkluzivitě demokracie

Citace:
STRNADOVÁ, L. Pojem občanské společnosti a veřejné sféry ve vztahu k inkluzivitě demokracie. Plzeň : 2006, 265 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Notion of Civil Society and Public Sphere with Regard to Democratic Inclusiveness
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Práce se zabývá různými koncepty občanské společnosti a veřejné sféry ve vztahu k normativním teoriím a teoriím demokracie. Zkoumá vztah občanské společnosti, legitimity a státu. Kriticky pohlíží na různé soudobé normativní definice občanské společnosti, neoliberální, liberální koncept, komunitarismus a občanský republikanismus, levicové myšlení a kritickou teorii.
Abstrakt EN: The dissertation thesis deals with different notions of civil society and public sphere with regard to normative theory and the theory of democracy. It explores the relation among civil society, legitimacy, and the state. It is a critical assessment of contemporary normative definitions of civil society, neo-liberal, liberal, Communitarian, civic republican, marxist and from the point of view of critical theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička