Přejít k obsahu


Koalice a racionalita v prostředí samosprávy ČR

Citace:
STRNADOVÁ, L. Koalice a racionalita v prostředí samosprávy ČR. Plzeň, KAP FF ZČU, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coalition and Rationality in the Context of Czech Local Governance
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň, KAP FF ZČU
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Příspěvek směřuje ke komparativnímu uchopení rozdílných způsobů utváření koalic na regionální a celostátní úrovni. Hledá odpovědi na otázky, zda se liší míra racionálního jednání stran a politiků jako aktérů na místní úrovni, proč ano či proč ne. Zároveň tato komparativní analýza může přispět ke kritickému posouzení platnosti matematicko – politologických modelů, jejich významu a nedostatků.
Abstrakt EN: The paper is focused on an analysis of different modes of coalition-building on ragional nad national level of governance. It address following questions: Does the extent of rationality in parties' and politicians' behaviour differ depending on the level of governance? Furthermore, the analysis is a contribution to critical assessment of the validity of mathematic models in Politics, their research and deficiencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička