Přejít k obsahu


National Political Legitimation Process and the Virtues of European Citizenship

Citace:
STRNADOVÁ, L. National Political Legitimation Process and the Virtues of European Citizenship. Bratislava, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: National Political Legitimation Process and the Virtues of European Citizenship
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Cílem přispěvku je na příkladu české legislativy v oblasti rovných příležitostí a anti-diskriminace demonstrovat silné stránky kosmopolitanismu a komunitarismu. Příspěvek kombinuje myšlenky předních badatelů v oboru, J. Habermase, J. Derridy, J. Thompsona, W. Kymlicky, D. Helda, M. Walzera, Ch. Taylora, C. Calhouna a mnohých dalších.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to use the case of the equal opportunities and non-discrimination legislature implementation in the Czech Republic to demonstrate the respective virtues of cosmopolitanism and communitarianism. The paper combines the thoughts of leading researchers in the field, J. Habermas, J. Derrida, J. Thompson, W. Kymlicka, D. Held, M. Walzer, Ch. Taylor, C. Calhoun and many others.
Klíčová slova

Zpět

Patička