Přejít k obsahu


Obsolete European Dilemmas: External or Internal Borders?

Citace:
STRNADOVÁ, L. Obsolete European Dilemmas: External or Internal Borders?. Tatranská Lomnica, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Obsolete European Dilemmas: External or Internal Borders?
Rok vydání: 2005
Místo konání: Tatranská Lomnica
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Přípěvek je úvahou nad tím, do jaké míry je debata mezi prohlubováním a rozšiřováním EU přežitá a do jaké míry se přežila evropská kulturní výlučnost ve světle nedávného vývoje občanských společností v EU. Tvrdím, že nedávné společenské nepokoje v EU prokazují, že neexistuje kulturní/etnický/tradiční aspekt procesu rozšiřování EU, který by již dnes v prostoru EU neměl zastoupení. Proto pokud zvládneme nastavit efektivní mechanismy řešení konfliktů uvnitř segmentů evropské společnosti, a tak prohloubit evropskou integraci zezdola, kulturním a společenským střetům lze předejít i v případě větší EU.
Abstrakt EN: The paper considers to what extent the widening vs deepening dilemma within the EU and culture-based EU’s exclusionism have become obsolete in the light of recent development of the EU’s civil society. I argue that recent social turbulence in many of the traditional EU Member States informs us that there is not a cultural/ethnic/tradition aspect to the process of enlargement that would not be represented within the borders of the existing European Union. Hence, provided that we establish efficient mechanisms of managing the conflicting tendencies among the segments of EU society, thus deepen the EU from the bottom up, the cultural and social clashes can be prevented even when a larger EU is being considered.
Klíčová slova

Zpět

Patička