Přejít k obsahu


Postcommunist (In)Equality and the Fortress of the Public Sphere

Citace:
STRNADOVÁ, L. Postcommunist (In)Equality and the Fortress of the Public Sphere. University of Wales, Newport, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Postcommunist (In)Equality and the Fortress of the Public Sphere
Rok vydání: 2004
Místo konání: University of Wales, Newport
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Rovnost plurality různých názorů ve veřejné sféře a rovná příležitost, aby mohly být vyjádřeny a uváženy, jsou zásadní pro demokratickou legitimitu a obnovu blízkého, nenásilného vztahu občanů a politické sféry. Příspěvek upozorňuje na to, že tohoto cíle nelze dosáhnout v rámci čistě reprezentativní demokracie, jak je navržena Johnem Rawlsem v jeho konceptu veřejné sféry, ani pokud vezmeme v úvahu teorii překrývajícího konsenzu.
Abstrakt EN: Equality of diverse pluralistic opinions upon entering the public sphere and the equal opportunities for them to be spoken out and considered are crucial in terms of democratic legitimacy and the restoration of the close, not coerced relation between the citizens and the realm of politics. The paper points out that such aims cannot be completed within the framework of purely representative democracy as designed by John Rawls within his concept of the public sphere even if the theory of overlapping consensus is taken into account.
Klíčová slova

Zpět

Patička