Přejít k obsahu


Popis a realizace informační systému klastru

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M. Popis a realizace informační systému klastru. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 170-177. ISBN: 80-7043-507-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description and realization of cluster information system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl
Abstrakt CZ: Článek popisuje obecné a systémové požadavky informačního systému klastru. Dále jsou zde popsány jednotlivé moduly systému.
Abstrakt EN: This article describes generally and system requirments of cluster information system. Father article describes particular modules of system.
Klíčová slova

Zpět

Patička