Přejít k obsahu


Digitální továrna

Citace:
VOTAVA, V., KOPEČEK, P., EDL, M. Digitální továrna. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 224-230. ISBN: 80-7043-507-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital factory
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václav Votava , Pavel Kopeček , Milan Edl
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje nové softwarové nástroje a metody užité pro zkrácení projekčních a plánovacích procesů a snižování nákldů přípravy výroby. Využití a vývoj metod je jedno z hlavních témat výzkumu na Katedře průmyslového inženýrství a managementu.
Abstrakt EN: This article desribes new software tools and methods using for shortering project and planning time and prepare production cost reduction. Using and methods developement is one from main research areas on Department of Industrial Engineering and Management.
Klíčová slova

Zpět

Patička