Přejít k obsahu


Problematika tvorby pracovních postupů pro práci se zařízením za účelem tvorby didaktického obsahu

Citace:
KROTKÝ, J. Problematika tvorby pracovních postupů pro práci se zařízením za účelem tvorby didaktického obsahu. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 122-126. ISBN: 978-80-7041-764-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problemacy of the creation of working sequences with the equipment aimed at didactic contens creation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek popisuje možné problémy s výukou didaktických technologií na FPE, navrhuje jistá řešení při zpracování návodové dokumentace a zabývá se volbou vhodných a moderních technologií pro tvorbu výše zmíněné dokumentace.
Abstrakt EN: The article describes the status and position of education of didactic technologies at the Pedagogical Faculty of ZČU. Next it deals with questions of creation operating sequences and proposes the resolution for practical use. Programmes supporting modern trends of education are presented here.
Klíčová slova

Zpět

Patička