Přejít k obsahu


Využití konfokálního mikroskopu v povrchovém inženýrství

Citace:
HRBÁČEK, P., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Využití konfokálního mikroskopu v povrchovém inženýrství. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 76-81. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of confocal microscope in surface engineering
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Petr Hrbáček , Antonín Kříž , Petr Beneš
Abstrakt CZ: V dnešní, přístrojově bohaté době by se mohl vývoj mikroskopů považovat za zbytečný. Přesto firma Olympus svým novým produktem LEXT OLS3000 ukázala, že je třeba stále něco zdokonalovat. Konfokální mikroskop, který se již mnoho let používá v medicíně doznal takových změn, že jej lze využít i v oblasti materiálového inženýrství. Přístroj má nesmírné množství možností, které se projeví až jeho užíváním, ale již teď je jisté, že bude znamenat velký posun v oblasti poznání povrchu. Následující článek je jen první ukázkou možností, které tento přístroj zvládne.
Abstrakt EN: Nowadays, in equipment rich times, could seem any development of microscope needless. Nevertheless company Olympus with its new product LEXT OLS3000 showed that there is still something to improve. Confocal microscope, which has been used many years in medicine, gone through such changes, that it is possible to use it in material engineering. Apparatus has immeasurable quantity of possibilities, which prove only with its use, but even now it is certain, that it will mean great movement in area of surface recognition. Following article is only the first example of possibilities, which this apparatus can manage.
Klíčová slova

Zpět

Patička