Přejít k obsahu


Adhezivně kohezivní charakteristiky tenkých vrstev určených pro nástroje na obrábění

Citace:
SOSNOVÁ, M., HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Adhezivně kohezivní charakteristiky tenkých vrstev určených pro nástroje na obrábění. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 46-51. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ADHESIVE COHESIVE CHARACTERISTICS OF THIN LAYERS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou tenkých vrstev používaný na nástroje pro obrábění. Analyzovány byly tři druhy vrstev, jmenovitě TiAlN, TiAlSiN a TiAlN+DLC. Vrstvy byly deponovány na metalograficky leštěný slinutý karbid K20. Scratch test je využit k charakterizování tenkých vrstev, analyzuje se charakter porušení a odezva tenkých vrstev na aplikované zatížení, které má za následek změnu vlastností zkoumaného povrchu. Tribologický test „PIN-on-DISC“ je využit k charakterizování frikčních vlastností systému tenká vrstva substrát. V experimentech, které budou následovat bude provedena korelace mezi scratch testem a tribologickým testem. Jako mezičlánek bude sloužit fretting test a modifikovaný scratch test.
Abstrakt EN: The contribution deals with the evaluation of adhesive cohesive characteristics of thin layers, which are used on cutting tools. Adhesive cohesive behaviour is analysed by Scratch test and is completed with information from the tribological test.
Klíčová slova

Zpět

Patička