Přejít k obsahu


Fretting behaviour of thin layers on cutting tools

Citace:
SOSNOVÁ, M., HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Fretting behaviour of thin layers on cutting tools. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fretting behaviour of thin layers on cutting tools
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Aplikací speciálních kluzných vrstev zejména na nástroje pro obrábění lze dosáhnout nejenom prodloužení životnosti nástroje, ale také zvýšení kvality obrobeného povrchu. Fretting je jev povrchového opotřebení, který může nastat u většiny průmyslových aplikací, kde je kontakt ovlivněn mechanickými vibracemi (kmitáním). Tento druh porušení může často vést ke kritickému porušení součásti
Abstrakt EN: The application of thin layers especially on cutting tools enables possible improvement in e.g. tool’s longer lifetime, better quality of machined surface and decrease of cutting forces. Surface damage induced by small-amplitude oscillatory displacement between contacting parts is known as “fretting”. Depending on the contact parameters, different types of degradation are observed, i.e. particle detachment (wear) or cracks.
Klíčová slova

Zpět

Patička