Přejít k obsahu


Struktura a vlastnosti materiálů

Citace:
FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálů. 1. vyd. Praha : Academia, 2003, 570 s. ISBN: 80-200-1223-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Structure and characteristics of materials
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: Academia
Autoři: Jaroslav Fiala , Václav Mentl , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Publikace pojednává o struktuře pevných látek a jejich vnitřní dynamice; o termodynamice, kinetice, difuzi a fázových preměnách, plastické deformaci, porušování a spontánní strukturalizaci. Zvláštní kapitoly jsou věnovány tuhým roztokům (směsným fázím), kapilaritě a strukturní koherenci. Podrobne se probírají mechanické vlastnosti kovů, problematika křehkého lomu, chování materiálů při cyklickém zatěžování, únava, creep a dlouhodobá pevnost za zvýšených teplot. Vysvětluje se atomová a elektronová struktura polovodičů, jejich elektrické vlastnosti (statistika nosičů elektrického náboje, transportní a kontaktní jevy), optické vlastnosti, výroba a použití. Kniha je určena především vysokoškolským studentům technických a přírodovědných oborů, ale i dalsím zájemcum o materiálové inženýrství a jeho aplikace ve strojírenství, metalurgii a elektronice.
Abstrakt EN: The book deals with the structure and internal dynamics of solid-state materials; thermodynamics, kinetics, diffusion and phase transformations, plastic deformation, fracture and self-organizing structures. Special chapters are devoted to solid solutions, capillarity and structural coherency. Mechanical properties of metals, brittle fracture, materials behaviour at cyclic load, fatigue, creep and long-term strength at elevated temperature are discussed in detail. Atomic and electronic structure of semiconductors are explained and their electrical properties (statistics of charge carriers, transport and contact phenomena), optical properties, production and application, described. The monograph is destined mainly for students of natural sciences and technology colleges, but it will be useful to those interested in the materials engineering, metallurgy and electronics, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička