Přejít k obsahu


Odolnost chromových vrstev vůči opotřebení

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. Odolnost chromových vrstev vůči opotřebení. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 177-182. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wear resistance of chrome coating
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Petr Beneš , Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá zkoumáním vlastností chromových povlaků. Tyto povlaky jsou široce používány pro pístní kroužky, neboť mají jedinečné vlastnosti, jako je extrémní tvrdost, chemická netečnost, dobrá odolnost vůči abarzivnímu a adhezivnímu opotřebení. Zkoumání byly podrobeny čtyři druhy chromových komerčně vyráběných povlaků jako jsou např. chromové vrstvy obsahující částice Al2O3. Byly provedeny tribologické testy pro zjištění jejich tribologických vlastností a pro zjištění jejich odolnosti vůči opotřebení. Tribologické experimenty byly provedeny i při vyšších teplotách, z důvodu vyvození stejných podmínek, jaké jsou přítomny ve spalovacím prostoru spalovacího motoru.
Abstrakt EN: The contribution deals with the evaluation of chrome coatings properties. These coatings are widely used on piston rings, because they have unique properties, such as extremely high hardness, chemical inertness, good resistance against the abrasion and adhesion wear. Four types of chromium coatings were tested. Commercially available chrome coatings vs chrome coatings with addition of ceramics Al2O3 with differrent chemical structure. Different composition caused changes in their wear behaviour. Tribological test was used to evaluate the wear resistance of these coatings. The friction coefficient and wear track of the coatings were also measured at elevated temperatures. Experiments at elevated temperatures were performed to bring near conditions of their practical use on piston rings.
Klíčová slova

Zpět

Patička