Přejít k obsahu


Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A. Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných PVD vrstev. In Metal 2006. Ostrava: Tanger, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-86840-18-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal degradation of thin wear resistance PVD coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Petr Beneš , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento clánek se zabývá spojitostí mezi procesem obrábení a teplotní degradací komercne využívaných oteruvzdorných PVD vrstev (tj.napr.vrstev CrAlSiN, TiAlSiN, TiN, TiAlN,AlCrN apod.). Jedná se o vrstvy, které jsou využívané predevším pro obrábení kovových i nekovových materiálu. Mnoho prací se zabývá popisem mechanických vlastností PVD vrstev, ale existuje jen velice málo informací o chování PVD vrstev za vysokých teplot.
Abstrakt EN: This contribution deals with thermal degradation of commercial PVD wear resistant coatings (i.e. CrAlSiN, TiAlSiN, TiN, TiAlN, AlCrN etc.). This type of coatings are mainly used for cutting ferrous and non-ferrous alloys. Many authors have studied the mechanical properties of PVD coatings, but few information about high temperature behaviour in such structure could be found in the literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička