Přejít k obsahu


Sledování tribologických vlastností tenkých vrstev

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Sledování tribologických vlastností tenkých vrstev. In Vrstvy a povlaky 2006. Trenčín: Digital graphic, 2006. s. 52-58. ISBN: 80-969310-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribology properties of thin layers
Rok vydání: 2006
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V oblasti obrábění došlo před několika lety k výrazné revoluci. Začaly se velmi často využívat tzv. tenké vrstvy deponované na nástroje. Nejprve se jednalo o tenké vrstvy TiN, později se začaly využívat tenké vrstvy TiAlN, TiAlSiN atd. V současné době dochází k produkci mnoha druhů tenkých vrstev. Je zřejmé, že každá tenká vrstva má odlišné tribologické chování, tudíž a své užití v trochu jiné oblasti. Úkolem vědeckých pracovníků je mimo jiné správně charakterizovat tribologické chování jednotlivých tenkých vrstev, event. celých systémů tenká vrstva-substrát tak, aby bylo možné určit vhodnou oblast užití těchto systémů. V oblasti obrábění to lze provádět několika způsoby: • přímo ve výrobním procesu. • pomocí zkoušek obrobitelnosti. • využitím různých laboratorních testů.
Abstrakt EN: Cutting of material is a typical tribological process, which includes friction, wear and lubrication. To raise the productivity of cutting process it is necessary to guarantee that the tribological factors are correct. Recently, there has been a tendency to approximate the laboratory test to cutting conditions. The best approximation seems to be the tribological analysis "PIN-on-DISC" although it has some negatives. The advantage of "PIN-on-DISC" is first of all possibility to set several parameters, which are consistent to conditions in cutting process. In the model wear tests, the flank face of an original indexible insert was pressed against the flat surface of a rotating disc. The direction of the relative motion was opposite to the direction of cutting.
Klíčová slova

Zpět

Patička