Přejít k obsahu


Tribological properties of thin layer-substrate system

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Tribological properties of thin layer-substrate system. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological properties of thin layer-substrate system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Dnes je tribologie vědní disciplínou, která je nedílnou součástí strojírenství. V současném strojírenství, kde dochází k prudkému nárůstu rychlostí, zatížení, operačních teplot, prodlužování životností, miniaturizaci některých součástí, se stává tribologie vědou multidisciplinární. Jedná se především o problematiku fyziky, chemie, biologie a metalurgie. Typickým zástupcem tribologického procesu je obrábění materiálu, ve kterém je zastoupena oblast tření, opotřebení a mazání. Aby bylo možné zvýšit produktivitu řezného procesu, je nezbytné zajistit správné nastavení tribologických faktorů. V poslední době je vyvíjena snaha o přiblížení laboratorních testů podmínkám, které nastávají při obrábění. Přes řadu nedostatků se jako nejlepší jeví tribologická analýza „PIN-on-DISC“. Její výhodou je, mimo jiné, možnost nastavení několika parametrů shodných s podmínkami při obrábění.
Abstrakt EN: At the present time the tribology is very important part of engineering. Nowadays in engineering there is sharp increase of speeds, load, operation temperatures, lifetime and tribology becomes multidisciplinary science. First of all it is problems of physics, chemistry and metallurgy. Cutting of the material is typical representative of tribological process. The friction, wear and lubrication are parts of the cutting. The correct settings of these factors are very important for raise of the productivity. The tendency is to develop the approximation of the laboratory tests to real condition of the cutting process. The best test for simulation of the cutting process is tribological laboratory "PIN-on-DISC" test. Its advantages are setting of the many parameters which is consistent with cutting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička