Přejít k obsahu


Microstructure development in TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing

Citace:
SKÁLOVÁ, L., MAŠEK, B., JANDOVÁ, D. Microstructure development in TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing. In TMT 2006 Proceedings. Zenica: University of Zenica, 2006. s. 369-372. ISBN: 995861730-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure development in TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing
Rok vydání: 2006
Místo konání: Barcelona-Lloret de Mar, Spain
Název zdroje: University of Zenica
Autoři: Ludmila Skálová , Bohuslav Mašek , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: V této práci byla použita multifázová nízkolegovaná ocel následujícho chemického složení:0.18% C, 1.45% Mn, 1.9% Si, 0.02% P, 0.07% S s 0.05% Nb. Ocel byla tepelně-mechanicky zpracována a režimy sestávaly z austenitizace na vysokou teplotu, následných deformačních kroků, bainitické výdrže a dochlazení na pokojovou teplotu. Mikrostruktura byla charakterizována světelnou a transmisní elektronovou mikroskopií replik. objemový podíl fází byl určen obrazovou analýzou a rtg. difrakcí.
Abstrakt EN: Low alloy multiphase steel with the following composition was used in this work: 0.18% C, 1.45% Mn, 1.9% Si, 0.02% P, 0.07% S with 0.05% Nb. The steel was processed by several thermo-mechanical processing (TMP) methods consisting of high temperature deformation followed by different numbers of deformations, subsequent isothermal holding in the bainite region and cooling to room temperature. The microstructure was characterised with the use of light microscopy (LM), transmission electron microscopy (TEM) and confocal laser scanning microscopy. Extraction carbon replicas for TEM were prepared from metallographic samples. Volume fraction of different phases was determined by image analysis and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička