Přejít k obsahu


Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic

Citace:
MERGL, M. Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic . Bulletin of Geosciences, 2006, roč. 12, č. 4, s. 305-308. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
Rok vydání: 2006
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: Ve spodním ordoviku Čech byl poprvé zjištěny elementy parakonodonta Westergaardodina, které je morfologicky podobný svrchnokambrickým druhům W. bicuspidata and W. polymorpha. Přítomnost rodu Westergaardodina je v souladu s předpokládaným svrchnotremadockým stářím nálezového horizontu.
Abstrakt EN: The morphology of elements of the paraconodont genus Westergaardodina observed in the early Ordovician of Bohemia resembles the Late Cambrian species W. bicuspidata and W. polymorpha. The presence of Westergaardodina is consistent with suggested Upper Tremadocian age of its horizon, because reworking of the elements Upper Cambrian sediment is unlikely because of geological and taphonomic reasons. It is the first report of this genus from the Ordovician in the European part of peri-Gondwana.
Klíčová slova

Zpět

Patička