Přejít k obsahu


Popis nových strukturních fází a jejich vliv na vlastnosti cínové kompozice stanit

Citace:
KŘÍŽ, A. Popis nových strukturních fází a jejich vliv na vlastnosti cínové kompozice stanit. In Metal 2006. Ostrava: Tanger, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-86840-18-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DESCRIPTION OF NEW MICROSTRUCTURE PHASES AND THEIR IMPACT ON PROPERTIES OF STANIT TIN-BASE BABBIT
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento příspěvek navazuje na dříve presentovaný článek „Identifikace nových strukturních fází u cínových kompozic „STANIT“. Na základě provedení dalších analýz jsou v tomto příspěvku uvedeny vzájemné korelace mezi technologií krystalizace, vzniku nových strukturních fází kvantifikovaných pomocí obrazové analýzy LUCIA a mechanickými vlastnostmi. Nové fáze jsou jednak identifikovány pomocí různých postupů leptání a zviditelnění struktury a dále pomocí RTG analýzy doplněné i o výsledky EDX analýzy. S ohledem na využití cínových kompozic na valivá ložiska byla provedena rozsáhlá tribologická měření doplněna o zkoušky tvrdosti. Uvedený příspěvek shrnuje tyto poznatky a podává technologická doporučení, jejímž cílem je dosažení vyšší kvality cínové kompozice STANIT.
Abstrakt EN: This paper is a follow-up to the “Identification of New Microstructure Phases in STANIT Tin-Base Babbit” study, which had been published earlier. Further analysis has led to identification of correlations between crystallization technology, formation of new microstructure phases and mechanical properties. The new phases have been identified by means of various etching and microstructure revelation techniques, X-ray and EDX analyses and quantitatively assessed by means of LUCIA image analysis tool. Considering the use of tin-base babbit for slide bearings, extensive tribological measurements as well as hardness testing have been conducted. The paper gives a summary of these findings and presents technological recommendations for achieving higher quality STANIT tin-base babbit.
Klíčová slova

Zpět

Patička