Přejít k obsahu


Tenké vrstvy na řezných nástrojích v aplikaci obrábění plastů

Citace:
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P. Tenké vrstvy na řezných nástrojích v aplikaci obrábění plastů. In Metal 2006. Ostrava: Tanger, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-86840-18-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THIN FILM-COATED CUTTING TOOLS FOR CUTTING OF PLASTICS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž , Pavel Kožmín
Abstrakt CZ: There are widespread applications of thin films in the field of cutting tools. It is their use which currently expands machinability limits into previously hard-to-machine materials. One of such examples is cutting of glass fibre reinforced plastics. Not only thermal load but also abrasive and adhesive stresses act upon such tools. In order to stand combined loads of this type, the tools must be coated with high-quality thin films, which meet strictest requirements. Of no less importance are properties and surface state of substrate, including its geometry.
Abstrakt EN: Tenké vrstvy našly velmi široké uplatnění v oblasti řezných nástrojů. V současné době posouvají hranici obrobitelnosti do oblasti dříve těžkoobrobitelných materiálů. Takovým příkladem je i obrábění plastů vyztužených skelným vláknem. Nástroj je namáhán nejen tepelně, ale i abrazivně a adhezivně. Takovémuto kombinovanému namáhání může obstát pouze nástroj, který je opatřen kvalitní povrchovou tenkou vrstvou, která splňuje ta nejvyšší kritéria. Důležité jsou i vlastnosti substrátu (vlastní nástroj) a stav jeho povrchu, včetně geometrie.
Klíčová slova

Zpět

Patička