Přejít k obsahu


Nové trendy ve vývoji a výzkumu technologií tváření na Západočeské univerzitě v Plzni

Citace:
MAŠEK, B., BERNÁŠEK, V., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., FRYŠOVÁ, V. Nové trendy ve vývoji a výzkumu technologií tváření na Západočeské univerzitě v Plzni. In Mezinárodní seminář u příležitosti 45. výročí založení katedry tváření. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita,, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-248-1100-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New trends of development and research of forming at The University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita,
Autoři: Bohuslav Mašek , Vladimír Bernášek , Hana Staňková , Jiří Malina , Ing. Veronika Fryšová
Abstrakt CZ: Na poli výzkumu tváření dosáhla Západočeská univerzita v Plzni v uplynulém desetiletí značného pokroku. Tím pokračovala v tradici modelování technologických procesů a také vyvinula nové metody simulování. V několika projektech, je soustředěná pozornost zaměřena na výzkum tvářecích technologií a zejména na korelaci tváření a vývoje a modifikace struktury polotovarů a výrobků. Hlavním cílem je zahrnout volné kování do inkrementálního procesu. Samostatně byly také zkoumány nekonvenční způsoby deformací stejně jako nekonvenční teplotní rozmezí. Tento příspěvek zahrnuje nové směry výzkumu.
Abstrakt EN: The University of West Bohemia has reached a great progress in the field of forming research in the recent decade. It continues with the long lasting tradition of modeling of technological processes and it also develops new simulation methods. Within a series of projects, focus is put on the research of forming processes and primarily on the correlation of forming and the evolution and modification of the structure of semi-products and products. The main targets of the research include the free forming and incremental forming processes. Non-conventional ways of deformation as well as non-conventional temperature regions are studied in particular. The paper also mentions the selected new research directions.
Klíčová slova

Zpět

Patička