Přejít k obsahu


Microstucture of C-Mn-Si-Nb TRIP steel after thermo-mechanical processing with different number of deformation steps

Citace:
SKÁLOVÁ, L., JANDOVÁ, D., MAŠEK, B. Microstucture of C-Mn-Si-Nb TRIP steel after thermo-mechanical processing with different number of deformation steps. In CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 1155-1160. ISBN: 80-227-2472-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstucture of C-Mn-Si-Nb TRIP steel after thermo-mechanical processing with different number of deformation steps
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Ludmila Skálová , Dagmar Jandová , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: TRIP oceli patří do skupiny zdokonalených vysoce pevných ocelí a díky mimořádné pevnosti a tažnosti, které jsou u nich v rovnováze, roste jejich použití v automobilovém průmyslu. Vynikající mechanické vlastnosti TRIP ocelí vyplývají z indukovaného napětí zbytkového austenitu při přeměně na martenzit během plastické deformace. Pro mechanické vlastnosti TRIP ocelí je proto důležité množství, morfologie a stabilita zbytkového austenitu. Důležitou roli pro účinek TRIP efektu mají také vhodné fázové složení, stejnoměrné rozložení strukturních částí a malá velikost zrna.
Abstrakt EN: Transformation induced plasticity steels (TRIP) belong to the group of advanced high strength steels (AHSS) and their use in the automotive industry has been increasing due to their remarkable strength to ductility balance. The excellent mechanical properties obtained in TRIP steels results from strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. The amount, morphology and stability of retained austenite are therefore important for the mechanical properties of TRIP steel. However it is necessary to mention that convenient phase composition, uniform distribution of individual structural components and small grain size also play an important role in the utilization of the TRIP effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička