Přejít k obsahu


Metody a nástroje průmyslového inženýrství a jejich využití v problémových oblastech výrobního podniku

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H., PINTE, M. Metody a nástroje průmyslového inženýrství a jejich využití v problémových oblastech výrobního podniku. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 379-384. ISBN: 978-80-7041-824-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial engineering methods and tools and its utilization in problematic areas in the production company
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová , Milan Pinte
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je identifikace současných problémových oblastí podniků. V článku jsou představena možná řešení identifikovaných problémových oblastí - přímá aplikace metod a nástrojů průmyslového inženýrství. V závěru článku je vypracovaná sumární tabulka s možnými aplikacemi těchto metod.
Abstrakt EN: The goal of this paper is an identification of the present enterprise problems. In the paper are introduced the possibilities of solution of these problems - direct application of methods and tools of industrial engineering. In the conclusion of the paper there is worked out the summary table with possible application of these methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička