Přejít k obsahu


Zvyšování výkonnosti průmyslových podniků řízením environmentálních nákladů

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Zvyšování výkonnosti průmyslových podniků řízením environmentálních nákladů. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 26-30. ISBN: 978-80-7041-824-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial companies performance increasing by environmental costs management
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Cílem managementu malých a středních průmyslových podniků bude vždy efektivní a účinná organizace výkonnosti podniku. Klíčem ke zlepšování výkonnosti podniku je tvorba a implementace takového systému měření a řízení výkonnosti, který bude možno využít v souladu se strategií podniku. Novou výzvou v oblasti takovýchto systému je implementace environmentálních účetních principů - redukce nákladů na odpad materiálů, vody a energií.
Abstrakt EN: Primary task of management of any small and medium sized production company will always be to organize its business as effectively and efficiently as possible. The key to successful performance improvement is to design and implement such performance measurement and management system that can be used in conformity with the business strategy. New challenge for such systems is an implementation of environmental accounting principles - reduction of costs through diminished waste of material, water and energy
Klíčová slova

Zpět

Patička