Přejít k obsahu


Nástroj pro efektivní řízení klastru

Citace:
EDL, M., ŠIMON, M. Nástroj pro efektivní řízení klastru. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tool for effective cluster control
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Edl , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje konkrétní realizaci informačního systému klastru, který vznikl za podporu projektu 1ET201450508 s názvem "Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem" řešený v programu „Informační společnost“ Akademie věd ČR.
Abstrakt EN: Cobtribution describes concrete realization of cluster information system that was establish for support 1ET201450508 project "Information and communication system for creating and control of virtual companies". This project was solved in "Information society" programme in Academy of Scinces.
Klíčová slova

Zpět

Patička