Přejít k obsahu


Management rizika a jeho měření pomocí statistických charakteristik

Citace:
EDL, M. Management rizika a jeho měření pomocí statistických charakteristik. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 53-58. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Risk management and its measure with help statistic characteristic
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Edl
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje definici pojmu riziko, měření rizik pomocí statistických charakteristik a jejich podrobný popis.
Abstrakt EN: Contribution describes definition of idea risk, measure with help statistic characteristic and their detail description.
Klíčová slova

Zpět

Patička