Přejít k obsahu


E-platformou podpořený nástroj evidence informací a znalostí včetně podpory realizace znalostního auditu a tvorby znalostních map

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M. E-platformou podpořený nástroj evidence informací a znalostí včetně podpory realizace znalostního auditu a tvorby znalostních map. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-platform seconded tool for information and knowledge evidence including support of knowledge audit realization and knowledge maps creation
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl
Abstrakt CZ: Klastr již při svém vzniku musí stanovit mapu klastru charakterizující jeho hlavní činnosti. Pro vytváření těchto map a hluší zachytávání znalostí klastru a znalostí jednotlivých podnikatelských subjektů není v současné době vytvořen žádný nástroj, stejně tak jako pro znalostní analýzu klastru. O nástrojích a podpořených oblastech pojednávají dvě části metodiky - jedna studie je zaměřená na metodiku tvorby znalostních map klastru a druhá na metodiku znalostního auditu klastru.
Abstrakt EN: From the beginning cluster must define its cluster map which characterizes its main activities. Nowadays there is no tool for creating of these maps and for deeper trapping of cluster knowledge and knowledge of individual enterprises. The same situation is in a cluster knowledge analysis. Two parts of methodologies deal with tools and seconded areas – the first one is aimed at methodology of cluster knowledge maps creation and the second one at methodology of cluster knowledge audit.
Klíčová slova

Zpět

Patička