Přejít k obsahu


E-platforma internetového portálu

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M. E-platforma internetového portálu. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-platform of internet portal
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl
Abstrakt CZ: E-platforma internetového portálu představuje softwarovou podporu správy dat a informací spolu se zajištěním komunikace mezi členy virtuální firem. Portál má tři úrovně přístupů. Prvním přístupem je nezainteresovaný návštěvník, kterému se zobrazí webové stránky klastru s veřejnými informacemi. Člen klastru má právo vstupovat do hlubší úrovně systému, což je podmíněno přihlášením se na základě uživatelského jména a hesla a sdílí tak informace pro členy klastru. Manažer klastru má právo vstupovat do systému s právem administrátora, což je (stejně jako u členů klastru) podmíněno přihlášením se na základě uživatelského jména a hesla. Specifikou je, že je kompetentní sdílet citlivé informace jednotlivých členů klastru, které nejsou šiřitelé ani mezi jednotlivými členy.
Abstrakt EN: E-platform of internet portal represents a software support of data and information management and ensures communication among virtual companies members. A portal has three approach levels. The first approach is a disinterested visitor to whom cluster web pages with public information are showed. A cluster member has a right to enter to the deeper system level which is conditioned with an enrolment on the basis of user name and password and a cluster member shares information for cluster members by this way. Cluster manager has a right to enter to the system as an administrator which is conditioned (as well as by cluster members) with an enrolment on the basis of user name and password. Specification is that sharing of sensitive information of individual cluster members which is not disseminated among individual members is competent.
Klíčová slova

Zpět

Patička