Přejít k obsahu


Surface and mechanical properties of organic - inorganic nanocomposite coating films

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., BLÁHOVÁ, O., FARKAČOVÁ, T., BENEŠOVÁ, J. Surface and mechanical properties of organic - inorganic nanocomposite coating films. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 163-167. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface and mechanical properties of organic - inorganic nanocomposite coating films
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milena Špírková , Olga Bláhová , Tereza Farkačová , Jaroslava Benešová
Abstrakt CZ: Povrchová tvrdost organicko-anorganických nanokompozitních povlaků byla sledována pomocí AFM, nanoindentace a kyvadlové zkoušky podle Persoze. Byl diskutován vliv mechanických vlastností na měření povrchových charakteristik.
Abstrakt EN: Surface hardness of transparent colorless epoxy-based organic-inorganic nanocomposite coatings was investigated by atomic force microscopy, nanoindentation and the Persoz pendulum test. The influence of mechanical properties on the measured surface characteristics is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička