Přejít k obsahu


Nanoindentačné hodnotenie vlastností TiAlSiN vrstiev

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Nanoindentačné hodnotenie vlastností TiAlSiN vrstiev. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 141-146. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Nanoindentation evaluation of TiAlSiN coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Práce se věnuje studiu mechanických vlastnsotí TiAlSiN vrstev pomocí nanoindentace. Vrstvy byli deponovány pomocí katodového obloukového odpařování na substrát z rychlořezné oceli 19 830 při různých podmínkách depozice. Složení vrstev bylo zkoumáno pomocí rtg. fluorescence a byl zkoumán vliv obsahu Si na adhezi, tvrdost a modul pružnosti TiAlSiN vrstev.
Abstrakt EN: The paper delas with mechanical properties of TiAlSiN coatings evaluated by nanoindentation. Coatings were prepared by cathodic arc plasma deposition (CAPD) on HSS CSN 19 830 with different deposition parameters as single and multilayer.Chemical composition were evaluated by X-ray fluorescency. Inluence of deposition parameters and Si content to adhesion, hardness and young modulus were investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička