Přejít k obsahu


Program pro analýzu částečných výbojů ze záznamů ve formátu *.csv

Citace:
TUREČEK, O., PIHERA, J. Program pro analýzu částečných výbojů ze záznamů ve formátu *.csv. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for partial discharge analysis from *.csv format records
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Oldřich Tureček , Ing. Josef Pihera Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového programu pro potřebu analýzy projevu částečných výbojů v izolačních systémech snímané kapacitním snímačem a zaznamenaném pomocí digitálního osciloskopu ve formátu *.csv. Výsledkem analýzy je kromě vlastní konverze formátu i výpočet histogramu čstností pulsů amplitudy zdánlivého náboje na fázi napájecího napětí.
Abstrakt EN: Paper deals with the concept and realization of the single-purpose software for an analysis of partial discharges response in the insulating systems. The mentioned response is scanned by capacity transducer and recorded with the aid of digital oscilloscope in *csv file format. The result of this analysis is (beside file format conversion) calculation of frequency diagram of amplitude pulses of image charge on supply voltage phase.
Klíčová slova

Zpět

Patička