Přejít k obsahu


Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma

Citace:
KOTÁL, V., ŠVORČÍK, V., SLEPIČKA, P., SAJDL, P., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P., HNATOWICZ, V. Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. 1, s. 69-76. ISSN: 1612-8850
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma
Rok vydání: 2007
Autoři: V. Kotál , Václav Švorčík , P. Slepička , P. Sajdl , Olga Bláhová , Pavol Šutta , Vladimír Hnatowicz
Abstrakt CZ: Poly(etylentereftalát) byl modifikován plazmovým výbojem v Ar, poté byla nanesena vrstva Au. Pomocí AFM byla hodnocena povrchová morfologie. Pomocí goniometru byl hodnocen kontaktní úhel. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí nanoindentoru. Vrstvy Au byly charakterizovány RTG difrakcí.
Abstrakt EN: Poly(ethyleneterephtalate) was modified by Ar plasma discharge and then coated gold layer. Surface morfology of samples was studied using atomic force microscopy technique. The surface polarity was characterized by contact angles measured by standard goniometry. A nanoindenter was used to examine the sample´s mechanical properties. The Au layers were characterized using X-ray diffraction.
Klíčová slova

Zpět

Patička