Přejít k obsahu


Quo vadis tribologie?

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Quo vadis tribologie?. Strojárstvo/Strojírenství, 2007, roč. 11, č. 3, s. 6-7. ISSN: 1335-2938
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quo vadis tribologie?
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tribologie je multidisciplinární vědní disciplínou, která je nedílnou součástí ve strojírenství. Je definována jako věda a technologie zabývající se vzájemným působením povrchů a přidružených předmětů při relativním pohybu. Termín "tribologie" (z řeckého tribos-tření, logos-slovo, věda) je poměrně nový. Ve známost přichází až roku 1966, kdy londýnský komitét pro mazání připravil pro britskou vládu zprávu známou pod názvem "Jotsova zpráva". Tento vědní obor se dále dělí do několika základních disciplín. Jedná se o mazání, adhezi, tření a opotřebení. Všechny tyto oblasti směřují k jedinému cíli-správně porozumět vzájemnému působení mezi povrchy.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička