Přejít k obsahu


Akvizice a vyhodnocování dat v diagnostice interaktivních dějů

Citace:
TŮMOVÁ, O., ČTVRTNÍK, V., KUBERNÁT, V., RADA, V., ŠVARNÝ, J., TUREČEK, O. Akvizice a vyhodnocování dat v diagnostice interaktivních dějů. MSM 4977751310. vyd. Plzeň : FEL ZČU, 2006. 120 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acquisition and evaluation of data in diagnostics of interactive phenomenas
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: FEL ZČU
Autoři: Olga Tůmová , Václav Čtvrtník , Ing. et Bc. Václav Kubernát , Václav Rada , Jiří Švarný , Oldřich Tureček
Abstrakt CZ: Předložená dílčí výzkumná zpráva záměru MSM 4977751310 zachycuje etapu prací odborné skupiny oddělení měření, ve které se pracovníci věnují zejména akvizici a vyhodnocování dat zjištěných při diagnostikování interaktivních dějů. Pozornost je věnována jak teoretickým aspektům měření (včetně přenosu signálu), tak chybám měření a měřicích převodníků, nejistotám měření a analýze měřicích systémů, a to i s ohledem na současné normy a předpisy. Další část se věnuje navrhování experimentů, problematikou neuronových sítí, problémy řešenými při konstruování elektrooptického přenosového signálu, v oblasti analýzy signálu a modální analýze. Poslední kapitola je stručnou studií do oblasti primární etalonáže elektrických veličin.
Abstrakt EN: In relation to the research project MSM4977751310 the annual research report is presented here. This paper describes outcomes of works of department of measurements. In particular the work has been dedicated to acquisition and evaluation of data obtained during process of diagnostics of interactive phenomena in electrotechnics. A close attention is paid to theoretical problems of measurements as well as errors of measuring transducers, uncertainties of measurements and analysis of measuring systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička