Přejít k obsahu


Delimitation of reference geodata from land data model

Citace:
ČADA, V., MILDORF, T. Delimitation of reference geodata from land data model. In GIS Ostrava 2005. Ostrava: VŠB - TUO, 2005. s. 1-12.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Delimitation of reference geodata from land data model
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - TUO
Autoři: Václav Čada , Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Studie se zabývá možností vymezení některých základních geodat, jejich charakteristických vlastností a funkcí v stávajícím pozemkovém datovém modelu katastru nemovitostí ČR, včetně návrhu některých vhodných úprav. Příspěvek seznamuje s definicemi použitých základních pojmů a sledovaných objektů. Jsou popsány datové prvky digitální katastrální mapy (DKM) a postup konstrukce katalogu objektů pozemkového datového modelu a jejich atributů. Je analyzován návrh seznamu objektů a atributů základní báze geografických dat s kategorizací podle návrhu novely Vyhlášky č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví.
Abstrakt EN: The paper deals with possibility of delimitation of some reference geodata, its characteristic features and function in current land data model of Cadastre of Real Estate of the Czech Republic, inclusive the concept of some appropriate modifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička