Přejít k obsahu


Nanoindentační měření tenkých vrstev TiCN připravených různými metodami

Citace:
BLÁHOVÁ, O., PRUŠÁKOVÁ, L., SAVKOVÁ, J., FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S. Nanoindentační měření tenkých vrstev TiCN připravených různými metodami. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 32-35. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nanoindentation measurements of thin layers TiCN prepared by different method
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Olga Bláhová , Lucie Prušáková , Jarmila Savková , Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš
Abstrakt CZ: Práce se zabývá porovnáním vlastností povlakovaných vzorků z rychlořezné oceli 19 830 vrstvami TiCN různými metodami CVD, PVD a PACVD. Bylo hodnoceno chemické složení, tloušťka, drsnost, nanoindentace a tribologická měření.
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation microstructure and mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited with PVD, CVD and PACVD using. These layers have high hardness and abrasion resistance. They are used for cutting, shearing tools for cold pressing. The chemical constitution, thickness, roughness, nanoindentation and tribological measurements were analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička