Přejít k obsahu


Hodnocení vlastností tenkých vrstev pro aplikace na nástroje

Citace:
FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S., BLÁHOVÁ, O., BURŠÍKOVÁ, V. Hodnocení vlastností tenkých vrstev pro aplikace na nástroje. In Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Praha: Kreibich Viktor, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-239-8275-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation properties of thin layers for aplications on tools
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Kreibich Viktor
Autoři: Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš , Olga Bláhová , Vilma Buršíková
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá hodnocením mikrostruktury a mechanických vlastností otěruvzdorných tenkých vrstev TiCN deponovaných metodami PVD, CVD a PACVD. Bylo hodnoceno chemické složení, tloušťka, drsnost, byla prováděna nanoindentační a tribologická měření.
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation microstructure and mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited with PVD, CVD and PACVD using. The chemical constitution, thickness, roughness, nanoindentation and tribological measurements was analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička