Přejít k obsahu


Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1

Citace:
SODOMKA, L., FIALA, J. Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1. 1. vyd. Liberec : ADHESIV Liberec, 2003, 520 s. ISBN: 80-239-1416-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physics and chemistry of condensed matter with application 1
Rok vydání: 2003
Místo konání: Liberec
Název zdroje: ADHESIV Liberec
Autoři: Lubomír Sodomka , Jaroslav Fiala
Abstrakt CZ: V knize jsou uvedeny základy fyziky pevných látek s dosud známými jevy a vlastnostmi a jejich aplikacemi. Najdeme v ní zpracovány difuzi, skla, polymery a komposity a fyziku a chemii uhlíku, kapalné krystaly, základy elektronové a pásové teorie, supravodivost, luminiscenci se zvláštním důrazem na méně známé mechanoluminiscenci, krystaloluminiscenci a mechanoemisi, dielektrické, magnetické a optické vlastnosti kondenzovaných látek a lasery v kondenzovaných látkách. Kniha by měla být srozumitelná pro všechny pracovníky v technologických materiálových oborech a měla by pro tyto obory tvořit teoretický základ. Lze ji doporučit i pro pedagogické fakulty, pro všechny typy vysokých škol se zaměřením technologie materiálu a materiálové inženýrství. Má být přístupná i pro všechny zájemce o fyziku a chemii materiálů. Lze ji užívat i pro průmyslové školy s chemickým, strojírenským a textilním zaměřením.
Abstrakt EN: The book provides a review of the principles of solid state physics with all presently known effects and properties and their applications. It deals with diffusion, glass, polymers and composites, the physics and chemistry of carbon, liquid crystals, principles of electron and band theory of solids, superconductivity, luminiscence with special accent on the less known mechanoluminiscence, crystaloluminiscence and mechanoemission, dielectrical, magnetic and optical properties of condensed matter and solid state lasers. The book should be comprehensible for all those working in the field of materials technology serving as a theoretical basis for this field. It can be recommended to colleges of education and to all universities providing lectures on materials engineering and technology. It will be easy to understand for all people interested in physics and chemistry of materials. The book may be used even in technical colleges orientated on chemistry, mechanical engineering and textile.
Klíčová slova

Zpět

Patička