Přejít k obsahu


Harmonic currents of frequency converters with voltage source inverters

Citace:
KŮS, V., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Harmonic currents of frequency converters with voltage source inverters. In Proceedings of Electrotechnical Institute. Warszawa: Institut Elektrotechniki, 2006. s. 47-58.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Harmonic currents of frequency converters with voltage source inverters
Rok vydání: 2006
Místo konání: Warszawa
Název zdroje: Institut Elektrotechniki
Autoři: Václav Kůs , Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: V předloženém článku jsou popsány možnosti vyšetřování vyšších harmonických proudů, které jsou odebírány ze sítě při provozu měničů kmitočtu s napěťovým střídačem. Při výpočtech nestačí používat známý amplitudový zákon, neboť hodnoty vyšších harmonických jsou o mnoho vyšší a je nutné výsledky modifikovat. K tomu je uveden tzv.zobecněný amplitudový zákon.Dále jsou popsány vlastnosti měniče na odebírané vyšší harmonické proudy.
Abstrakt EN: Using of well-known “1 over h rule” is not sufficient for harmonic current calculation because harmonic values are much bigger and it is necessary to modify results. Therefore so-called “Modified 1 over h rule” is presented. Converter properties on taken harmonic currents are described further. Partly there are properties of design topology and converter component parameters, which user cannot influence. And there are properties of additional devices as well, which are offered with converters and positively influence (decrease) taken harmonic currents. At voltage inverters power factor is very different from power factor (p. f.) by influence of taken current. Harmonic current experimental results of converters with voltage source inverter are compared at the close.
Klíčová slova

Zpět

Patička