Přejít k obsahu


Aplikovaná geografie města

Citace:
JEŽEK, J. Aplikovaná geografie města. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004, 145 s. ISBN: 80-7043-275-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Applied urban geography
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Ekologický přístup. Neoklasický přístup. Behaviorální přístup. Strukturalistický přístup. Teorie města v 90. letech 20. století. Marketing města. Management města. Městské plánování. Athénská charta.
Abstrakt EN: Ecological Approach. Neo-classical aproach. Behavioural approach. Strukturalist Approach. Urban Theory in the 1990s. City Marketing, City Management, Urban Planning,Athens Charta.
Klíčová slova

Zpět

Patička