Přejít k obsahu


Existence hamiltonovské kružnice v lokálně souvislých grafech

Citace:
HOLUB, P. Existence hamiltonovské kružnice v lokálně souvislých grafech. In Sborník 11. konference studentů VŠTEZ. Praha: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2003. s. 15-21.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Existence of hamiltonian cycle in locally connected graphs
Rok vydání: 2003
Místo konání: Černice u Bechyně
Název zdroje: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ
Autoři: Přemysl Holub
Abstrakt CZ: Existence hamiltonovské kružnice je jednou z nejbádanějších oblastí teorie grafů. Byla dokázána řada podmínek na zakázané indukované podgrafy a lokální souvislost pro hamiltonovskost grafů. V této rešeršní práci je uveden přehled těch nejzákladnějších.
Abstrakt EN: The existence of the hamiltonian cycle is one of the most studied problems in graph theory. There are several results on the hamiltonicity using conditions on forbidden subgraphs and local connectivity. In this paper we present only a few of them.
Klíčová slova

Zpět

Patička