Přejít k obsahu


Zakázané indukované podgrafy a cyklické vlastnosti grafů

Citace:
HOLUB, P. Zakázané indukované podgrafy a cyklické vlastnosti grafů. In Sborník 12. konference studentů VŠTEZ. Praha: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2004. s. 82-89.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forbidden subgraphs and Hamiltonian properties of graphs
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ
Autoři: Přemysl Holub
Abstrakt CZ: V tomto článku je uveden přehled výsledků z oblasti hamiltonovských vlastností grafů, konkrétně podmínky na zakázané indukované podgrafy. Byly dokázány podmínky na zakázané, ne nutně indukované, podgrafy pro horní odhad hamiltonovského indexu grafu.
Abstrakt EN: Hamiltonian properties of graphs are the most studied part of the graph theory. In this paper there are several results involving forbidden induced subgraphs as sufficient conditions for various hamiltonian-type properties. As a generalization of this problem, some results for hamiltonian index of graphs in terms of forbidden subgraphs, not necessary induced, were found.
Klíčová slova

Zpět

Patička