Přejít k obsahu


Povrchy lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází

Citace:
ŠŤASTNÝ, M., BLÁHOVÁ, O., JIŘÍČEK, I., LORENC, B. Povrchy lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází. In Chemie energetických oběhů 6. Praha: VŠCHT Praha, 2006. s. 126-134. ISBN: 80-70-80-618-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surfaces of steam turbine blades in the phase transition zone
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: VŠCHT Praha
Autoři: Miroslav Šťastný , Olga Bláhová , Ivo Jiříček , Bohumil Lorenc
Abstrakt CZ: V příspěvku se popisují některé výsledky výzkumu nánosů na lopatkách předposledního stupně parní turbíny 200MW, kde v důsledku kondenzace proudicí vodní páry dochází ke vzniku korozivních nánosů. Rozebírají se příčiny lomů lopatek v souvislosti s chemií nánosů a uvádějí se výsledky měření povrchové struktury nánosů.
Abstrakt EN: Deposits on the last but one stage of steam turbine are described. There are shown the results of deposit chemistry in connection with blade failures and surface structure of deposit is analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička