Přejít k obsahu


Scaling of segment models

Citace:
HYNČÍK, L. Scaling of segment models. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scaling of segment models
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Metodika je vyvinuta pro škálování modelů nejen lidského těla rozdělených do segmentů. Pro lidské tělo jsou implementována antropometrická data českého muže a české ženy v závislosti na věku od 3,5 do 55 let. Dále je možno škálovat modely na základě volby škálovacího parametru ve třech zvolených směrech. Metodika také přepočítá dynamické vlastnosti jednotlivých segmentů nebo v nich zakomponovaných tuhých těles s ohledem na změnu objemu a tvaru.
Abstrakt EN: The method is developed for scaling of not only human body models based on segments. For human body models, anthropometrical data for czech male and czech female between 3,5 and 55 years are implemented. Further, it is possible to scale based on arbitrary scaling parameter in three chosen directions. The Metod also updates of dynamical characteristics of particular segments or included rigid bodies taking into account the change of volume and shape.
Klíčová slova

Zpět

Patička