Přejít k obsahu


Software GO

Citace:
HYNČÍK, L. Software GO. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software GO
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Vyvinutý software umožňuje na základě Gauss-Ostrogradského věty převodu povrchového integrálu na objemový počítat dynamické vlastnosti (střed hmotnosti, hmotnost, hlavní osy a hlavní momenty setrvačnosti) tuhých těles z předpokladu znalosti povrchu tělesa a rovnoměrně rozložené hustoty uvnitř tělesa. Software lze využít pro tělesa plná, dutá a dutá se stěnou dané tloušťky. Povrch tělesa musí být zadán Konečnými trojúhelníkovými nebo čtyřúhelníkovými prvky s vnější normálou.
Abstrakt EN: Developed software enables based on Gauss-Ostrogradsky’s theorem (transfer of surfacic integral to volumic one) compute dynamical characteristics (centre of mass, mass, principal inertia axes and principal moments of inertia) of rigid bodies. The rigid body surface and uniform density must be known. The software might be used for full bodies, hollow bodies and hollow bodies with given envelope thickness. The envelope must be given by triangular or quadrangular finite elements having outer normal.
Klíčová slova

Zpět

Patička