Přejít k obsahu


Software SPHCOFEM

Citace:
HYNČÍK, L. Software SPHCOFEM. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software SPHCOFEM
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Vyvinutý software uplatňuje metodu vyhlazených částic pro modelování proudění tekutin při značně proměnné hranici. Hranice je implementována na bázi metody konečných prvků a tekutina je s touto hranicí v interakci. Software je validován vůči experimentálním úlohám ve 2D (míšení plynu v trubici – tzv. shock-tube a prolomení přehrady). Software je možno využít pro proudění biologických tekutin v lidském těle a jejich interakci s okolními tkáněmi.
Abstrakt EN: Developed software accommodates the smoothed particle hydrodynamics for modeling of fluid flow within highly deformable boundary. The boundary is implemented based on the finite element method and the fluid interacts with the boundary elements. The software is validated against experimental tasks in 2D (shock-tube and broken dam). The software can be used for human body biological fluid flow and its interaction with the surrounding tissues.
Klíčová slova

Zpět

Patička