Přejít k obsahu


Open Source GIS - uDig, GeoTools

Citace:
JEŽEK, J. Open Source GIS - uDig, GeoTools. In XXIX. konference. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 129-135. ISBN: 80-86583-11-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open Source GIS - uDig, GeoTools
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: EurOpen.CZ
Autoři: Jan Ježek
Abstrakt CZ: Open Source GIS pokrývá většinu oblastí pro správu geografických dat. Vedle již zaběhlých produktů vyvíjených v jazyce C (Grass, UMN Mapserver) vznikají nové možnosti postavené na objektově orientovaných jazycích. Příspěvek se zabývá základním popisem a strukturou dostupných knihoven a produktů v jazyce JAVA a také používanou standardizací v této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována produktu uDig a knihovně GeoTools, vyvíjených firmou Refractions Research. Vedle samotného popisu jsou představeny také možnosti spolupráce a rozšíření těchto projektů. Článek se zaměřuje pře- devším na technologické aspekty a je určen především těm, kteří hledají způsob, jakým využít Open Source produkt k jeho rozšíření a uplanění jak samostatně, tak i v jiných aplikacích.
Abstrakt EN: Overview of Open Source GIS product
Klíčová slova

Zpět

Patička