Přejít k obsahu


Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques

Citace:
DUŠEK, J., NAVRÁTIL, V., BURŠÍKOVÁ, V., BLÁHOVÁ, O. Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 60-69. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: J. Dušek , V. Navrátil , Vilma Buršíková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je porovnání výsledků metody DSI a kontinuálního měření tuhosti. Metodou DSI byly naměřeny mechanické vlastnosti jako tvrdost a modul pružnosti na ocelových vzorcích, při zatížení v rozmezí 1mN - 1N. Pro měření byl použit Fischerscop H100 s Vickersovým hrotem. Pro kontinuální měření tuhosti byl použit Nanoindenter XP (0,1 mN -10 N).
Abstrakt EN: The aim of the present paper is to compare the results of depth sensing indentation technique and the continuous stiffness measurements. Mechanical properties such as hardness and elastic modulus of mirror polished steel substrates were determined in the load range from 1mN to 1N by the depth sensing microindentation with the Fischerscope H100 tester using a Vickers indenter. Nanoindenter XP indentation system equipped with continuous stiffness measurement head was used in the range from 0,1 mN up to 10 N.
Klíčová slova

Zpět

Patička