Přejít k obsahu


Indentační lomová houževnatost žárových nástřiků

Citace:
HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., SVITÁKOVÁ, E. Indentační lomová houževnatost žárových nástřiků. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 70-78. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Indentation fracture toughness of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Šárka Houdková , Olga Bláhová , Eva Svitáková
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na hodnocení indentační lomové houževnatosti otěruvzdorných žárových nástřiků. Hodnoty indentační lomové houževnatosti byly určeny s použitím existujících rovnic a navzájem porovnány.
Abstrakt EN: The artickel is focused on indentation fracture toughness(IFT) evaluation of thermally sprayed wear resistant coatings. The IFT values were determined using existing equations for IFT calculation, and were compared among each other.
Klíčová slova

Zpět

Patička